Viczenik intézte a hazaútat!

Történelem

1927-07-26 09:32:58
Viczenik Ede |

Pénz - ezres - forrás:
Forrás: - Pénz - ezres

A csapatnak a Szófiában bíráskodó Viczenik Ede szövetségi bíró kölcsönzött pénzt, de ez csak hat játékos hazautazását fedezte.

A bolgár szövetség meghívására utazott Szófiába Viczenik Ede jeles fiatal szövetségi bíránk, hogy levezesse ott Bulgária—Törökország két válogatott mérkőzését.
Viczeniknek nagy sikere volt Szófiában s bár az első 3:3 arányban végződött mérkőzés után a bolgárok a második mérkőzést 2:1 arányban elveszítették, elhalmozták szeretetük jelével a magyar bíró,t s a szövetség tiszteletbeli tagjául is megválasztották.
Viczenik szereplése tehát mindenképpen megbecsülést szerzett Magyarországnak.
Annál kevésbé örvendetes azonban az a hír, amit a tegnapi napon hazaérkezett Viczenik a lábdurúgó szövetségben elmondott.

Viczenik közölte az MLSz vezetőségével, hogy a Kecskeméten alakult proficsapat, a Keeskemét FC tíz nap óta úgyszólván zálogban van Szófia egyik szállodájában, a Hotel Veneziában, mert a csapatnak teljesen elfogyott a pénze, adósságokba keveredett és sem a szállodai költségeit kifizetni nem tudja, sem pedig a hazautazásra nem gondolhat.

A kétségbeesett helyzetben levő futballistáknak Viczenik Ede kölcsönzött a maga pénzéből 7000 lévát, hogy azzal hat-hét ember haza utazhasson. Azt azonban nem tudja, hogy ezt az összeget tényleg erre használták-e fel a kecskeméti futballisták, mert a csapat vezetője, Ferenczy, aki megígérte, hogy elutazása előtt felkeresi, a vonatnál nem jelentkezett.

Viczenik szerint a kecskeméti csapat vezetői azzal indokolják ebbe a lehetetlen helyzetbe való kerülésüket, hogy a bolgár egyesületek az ígért összegek helyeit kevesebbet fizettek volna meg neki. A kecskeméti expedíció most hazulról vár pénzt, hogy hazajöhessen s az utolsó napokban már csak a bolgár sportkörök közbelépésére engedte meg nekik szállodásuk. hogy tovább is a szállodában maradhassanak.

A Kecskeméti FC botrányos esete teljesen hasonlít az UTSE néhány év előtti olaszországi esetéhez, csakhogy annál súlyosabb, mert a profi,sportban igazán el lehetett volna várni a Profiszövetségtől. hogy a leggondosabban megvizsgálja útrakelő csapatainak feltételeit s ha azok nom voltak megfelelőek, akkor nem lett volna szabad engedélyeznie az utat.
Az MLSz főtitkára Viczenik közlését természetesen azonnal közölte a Profiszövetséggel s erre vár most a feladat, hogy segítsen a bajba jutott kecskeméti futballistákon.


Pesti Napló - 1927. július
 

Hozzászólások: