Változások a szabályokban

2017-07-12 17:50:40
Megye:
Játékvezetők:


Az International Football Association Board (IFAB), a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség Szabályalkotó Testülete bejelentette a 2017/2018-as labdarúgó-bajnokságban érvénybe lépő szabályváltozásokat.

Az alábbiakban a főbb szabályváltozások és magyarázatok vázlata olvasható.

1. szabály ? A játéktér

? A vonalak jelölésére műgyep is alkalmazható természetes borítású játéktéren, amennyiben ez nem jelent veszélyt.

3. szabály ? A játékosok

? A nemzeti labdarúgó szövetségek legfeljebb 5 cserejátékost engedélyezhetnek (kivéve a legmagasabb szintet).
? A nemzeti labdarúgó szövetségek engedélyezhetik a visszatérő cserejátékosokat ifjúsági, veterán, és fogyatékkal élő labdarúgók mérkőzésein.
? A játékoscsere folyamatának egyértelműbb megfogalmazása.
? A félidőben, a játékvezető tájékoztatása nélkül, történő játékoscsere nem figyelmeztetendő (sárga lappal járó) szabálytalanság.
? A félidőben, a játékvezető tájékoztatása nélkül, történő kapuscsere nem figyelmeztetendő (sárga lappal járó) szabálytalanság.
? A játékos, aki a játékvezető engedélye nélkül lép a játéktérre (amennyiben szükséges) és beavatkozik a játékba közvetlen szabadrúgással büntetendő.
? A csapat, amelyik gólt szerez amikor egyéb személy tartózkodik a játéktéren közvetlen szabadrúgással büntetendő.

4. szabály ? A játékosok felszerelése

? A kapus sapkája nem szerepel a fejfedőkre vonatkozó korlátozások felsorolásában.
? Az elektronikus teljesítménymérő és megfigyelő rendszereket (EPTS) kivéve a játékosok számára nem megengedett semmilyen elektronikus vagy kommunikációs eszköz viselése/használata. A technikai személyzet csak biztonsági/testi épséget érintő esetekben alkalmazhat kommunikációs felszerelést.
? Minden EPTS felszerelésen fel kell tüntetni a minimális biztonsági előírás jelzést.

5. szabály ? A játékvezető

? Fontos utasítás, hogy a mérkőzés hivatalos személyeinek döntéseit mindig tiszteletben kell tartani.
? A nemzeti labdarúgó szövetségek engedélyezhetik az ideiglenes kiállítás (büntetőpad) alkalmazását néhány/az összes szabálytalanság esetén az ifjúsági, veterán, fogyatékkal élő, valamint grassroots labdarúgók szintjén. (A két rendszerre vonatkozó útmutatások kiadásra kerülnek)

? Az egészségügyi személyzet azon tagja, aki kiállítással járó szabálytalanságban vétkes maradhat/elláthat játékosokat, amennyiben a csapatnak nem áll másik egészségügyi végzettséggel rendelkező személy a rendelkezésére.

7. szabály ? A mérkőzés időtartama

? A hosszabbítás félidejében rövid ivószünet engedélyezett.

8. szabály ? A játék kezdete és újraindítása

? A kezdőrúgást elvégző játékos az ellenfél térfelén is állhat.

10. szabály ? A mérkőzés kimenetelének meghatározása

? A hosszabbításnak két egyenlő hosszúságú, legfeljebb 15 perces, időtartamból kell állnia.

Büntetőpontról végzett rúgások

? A játék folytatására alkalmatlanná vált kapusra vonatkozó megfogalmazás javítása.
? Kizárt játékos is helyettesítheti a kapust akkor is, ha a csapat kimerítette az összes engedélyezett cserelehetőséget.
? A rúgójátékos nem játszhatja meg másodszor a labdát.
? A kapust, aki szabálytalanságot követ el, és emiatt a büntetőrúgást meg kell ismételni, figyelmeztetésben kell részesíteni. (sárga lap)
? Amennyiben a rúgójátékos követ el szabálytalanságot, a rúgás elveszik ('kihagyottként' kell rögzíteni).
? Amennyiben a kapus és a rúgójátékos egy időben követnek el szabálytalanságot:
o a rúgást meg kell ismételni és két figyelmeztetést (sárga lap) adni, ha nem születik gól
o ha gól születik a rúgójátékost figyelmeztetésben kell részesíteni (sárga lap) és a rúgást 'kihagyottként' kell rögzíteni

11. szabály ? A les

? A leshelyzetben lévő játékos büntethető, amennyiben a labda az egyik játékvezetőről pattan le/változtat irányt.
? A 'védés' definíciója kiegészül a 'megkísérel' szóval.
? Útmutatás a leshelyzettel kapcsolatban:
o a leshelyzetben lévő játékost, aki akadályozza ellenfelét büntetésben kell részesíteni
o amennyiben a leshelyzetben lévő játékossal szemben azelőtt követnek el szabálytalanságot, mielőtt les miatt vétkes lenne, akkor a szabálytalanságot kell büntetni
o amennyiben a leshelyzetben lévő játékossal szemben azután követnek el szabálytalanságot, amikor les miatt már vétkesnek bizonyult, akkor a lest kell büntetni

12. szabály ? Szabálytalanságok és sportszerűtlen viselkedés

? A szavakkal elkövetett szabálytalanságot közvetett szabadrúgással kell büntetni.
? Amennyiben előnyszabályt alkalmaznak kiállítással (piros lap) járó szabálytalanság esetén, és a játékos egy másik szabálytalanságot követ el, akkor azt a szabálytalanságot büntetni kell
? A játékost, aki 'ígéretes támadást állít meg' a büntetőterületen belül nem kell figyelmeztetésben részesíteni (sárga lap), ha a szabálytalanság a labda megjátszására tett kísérlet volt
? A figyelmeztetések (sárga lap) felsorolása kiegészül az olyan 'nyilvánvaló gólhelyzet megakadályozása' (DOGSO) szabálytalansággal a büntetőterületen belül, amely a labda megjátszásra tett kísérlet volt
? Figyelmeztetés (sárga lap) a gól ünnepléséért, amennyiben az testi épséget/biztonságot veszélyeztető helyzetet okoz
? Amennyiben a játékos átlós irányban halad el az utolsó védőjátékos/kapus mellett, akkor az még mindig lehet nyilvánvaló gólhelyzet megakadályozása.
? A büntetőterületen belül a labda megjátszásra tett kísérlettel megakadályozott nyilvánvaló gólhelyzet egyértelműbb megfogalmazása.
? Az engedély nélküli pályára lépés és gól vagy nyilvánvaló gólhelyzet megakadályozása kiállítással jár.
? Egy játékos által/vele szemben a játéktéren kívül elkövetett szabálytalanságot, amelyben az ellenfél egyik játékosa/cserejátékosa/csapatvezetője is érintett (vagy egy játékvezetővel szemben követtek el) a határolóvonalról elvégzendő szabadrúgással kell büntetni, amennyiben a labda játékban van
? Közvetlen szabadrúgás labda/tárgy játéktérre való bedobása vagy berúgása amennyiben ez beavatkozás a játékba/valaki akadályozása miatt történt.
? Közvetlen szabadrúgás a határolóvonalról a játéktéren kívül tartózkodó személy labdával/tárggyal történő megdobása vagy megrúgása

13. szabály ? Szabadrúgások

? A támadójátékos, aki azelőtt tartózkodik ott vagy lép a büntetőterületre, mielőtt a védő csapat által elvégzett szabadrúgás során a labda elhagyja a büntetőterületet, nem játszhatja meg a labdát, illetve nem hajthat végre szerelést annak megszerzéséért, amíg azt másik játékos nem érinti.

14. szabály ? A büntetőrúgás

? A rúgójátékost egyértelműen kell azonosítani.
? Amennyiben a kapus és a rúgójátékos egy időben követnek el szabálytalanságot:
o a rúgást meg kell ismételni és két figyelmeztetést (sárga lap) adni, ha nem születik gól
o ha gól születik, a rúgójátékost figyelmeztetésben kell részesíteni (sárga lap) és a rúgást 'kihagyottként' kell rögzíteni (lásd 10. szabály)
? Külső beavatkozás esetén gól ítélhető akkor, ha a labda a kapuba kerül

16. szabály ? A kirúgás

? A büntetőterületre belépő játékos nem játszhatja meg a labdát, vagy nem hajthat végre szerelést annak megszerzéséért, amíg azt egy másik játékos nem érinti