Mit vizsgálhatnak a miskolci ügyben?

Botrány

2017-08-09 08:26:00

taktikai tábla - forrás:
Forrás: - taktikai tábla

Bombaként robbant kedden este a hír, hogy dr. Csányi Sándor visszadobta a borsodi játékvezető halálával kapcsolatos gyorsan összerakott jelentést.

Az utasítás szerint: a FEB „az Orvosi Bizottság bevonásával folytassa a vizsgálatot, és az esetleges felelősség megállapítása céljából készítsen új, az eset minden körülményét alaposan mérlegelő jelentést. ” .

Az MLSZ Felügyelő Bizottsága a lehető legmagasabb, független szervezet az MLSZ-ben. A feladat és határkörét az Alapszabály szabályozza.

Fő feladata az Alapszabály 30. § (1) pont alapján: Az MLSZ és a megyei igazgatóságok jogszabály szerinti működésének, gazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének ellenőrzését a Felügyelő Bizottság végzi.”

Elnök: Kecskés László
Tagok: Czékman József, Deme Géza, Jancsurák István, dr. Papp Tibor, Varga Balázs, dr. Várnai Rupert

A FEB-nek vizsgálnia szükséges azt, hogy az MLSZ Játékvezetői Bizottsága milyen utasításokat adott ki a megyei fizikai tesztek lebonyolításával kapcsolatban. Van-e egységes előírás azzal kapcsolatban, hogy milyen időjárási viszonyok között kell megtartani a tesztet.

Szükséges azt is tisztázni, hogy a fizikai teszt követelmények milyen nemzetközi előírásnak felelnek meg, ez összhangban van-e az orvosi javallattal.

A teszt előtt történik-e esetleg bemelegítés és a teszt követelményeivel és lebonyolításával kapcsolatban milyen információ vannak a játékvezetőknek.

Fontos azt is tisztázni, hogy a teszt időpontja alatt Miskolcon mekkora hőség volt, nyilván itt a meteorológiai adatokat is értékelni kell. Vizsgálni és tisztázni kell azt, hogy az MLSZ JB. és a helyi bizottsági vezetők miért nem voltak annyira előrelátóak, hogy a baranyai játékvezetőkhöz hasonlóan későbbi időpontra tegyék a tesztet.
Természetesen vizsgálni kell az MLSZ JB. szakmai kompetenciáit is az ügyben, hogy miért nem hívta fel a megyék figyelmét arra, hogy gondolják át a hőség időpontja alatti teszteltetést, főleg úgy, hogy más megyéből is érkezett erre jelzés.

Meg kell vizsgálni azt is, hogy az MLSZ JB. által kiküldött országos kerettag, aki a teszten az országos bizottságot képviselte mire volt felhatalmazva. Fel volt-e hatalmazva arra, hogy a tesztelés körülményeire figyelemmel ne engedélyezze-e annak lebonyolítását vagy mire terjed ilyenkor ki a joga és kötelezettsége.

Valós-e az az információ, amit a helyszínen lévő játékvezetők elmondtak, hogy az orvosok szigorúan a futás ellen voltak és javasolták annak elhalasztását.

Magyarázatot várhat az MLSZ Elnöke arra is, hogy a teszten bekövetkezett haláleset után a megyei és országos Bizottság vezetői milyen sürgős lépéseket tettek. Az MLSZ JB. értesített-e a többi megyét, ahol éppen edzőtábor folyt, hogy a teszteléssel kapcsolatban mire figyeljenek? Miért nem került beszüntetésre a borsodi tábor? Miért késve kommunikálták a halálesetet? Miért lett megtiltva mindenkinek a nyilatkozat és miért lettek megfenyegetve a nyilatkozó játékvezetők?

Fontos tisztázni azt is az ügyben, hogy az MLSZ miért két nappal a tragédia után kommunikálta a halálesetet a saját weboldalán és a megyei igazgatóság a mai napig miért nem tett ki közleményt a saját weboldalára.

Természetesen az Elnök Úr arra is választ várhat a FEB-től, hogy pár óra leforgása alatt az MLSZ apparátusa hogyan tudott egy jelentést összeállítani egy ilyen kényes és a közvéleményt foglalkoztató ügyben. Főleg úgy, hogy a pár óra nem lehet elegendő arra, hogy meghallgassanak mindenkit az ügyben.

Mindenképpen ki kell arra is térni a vizsgálatnak, hogy rendszer miért működik olyan rosszul. Miért félnek döntéseket meghozni a megyei bizottsági vezetők, miért nem mernek a józan ész alapján dönteni. Miért mindenben Puhl Sándor dönt egyszemélyben?

Nyilvánvaló, hogy a FEB-nek meg kell hallgatni az MLSZ JB. három vezetőjét a kialakult korábbi gyakorlatról és át kell tekinteni minden olyan iratot, levelezést, amelyet az MLSZ JB. irodája folytatott a megyei játékvezetői bizottságokkal. Érdemes lenne Puhl Sándor és Kurmai Zoltán telefonjának híváslistáját is elemezni, hiszen ezekből is fontos információkhoz lehet jutni. Kiket hívott fel Puhl Sándor? Felhívta-e a megyei vezetőket, ahol pl. hétvégén edzőtábor volt. (Megerősített információ szerint pl. felhívta a baranyai elnököt, hogy ne nyilatkozzon arról, hogy miért döntöttek már kedden a halasztásról.)

Arra a FEB-nek nehéz lesz rákérdezni az érintetteknél, hogy a megyei JB. vezetők erkölcsileg és morálisan mennyire érzik magukat felelősnek? Nyilván való, ha felelősnek éreznék magukat, akkor már nem lennének pozícióban.

Sajnos most a vizsgálat arra nem tud kitérni, hogy az MLSZ JB. az elmúlt időszakban tönkretette az egész magyar játékvezetést, mert arra kevés lenne az idő. Mindenesetre azért érdemes lenne nekik egy két számlát (vecsési, két alelnök költségei, stb.), teljesítésigazolást és bizottsági elnökségi ülési jegyzőkönyvet bekérni és áttanulmányozni őket.

Egy biztos, egy kolléga elhunyt és az nem maradhat következmények nélkül!

A játékvezetői társadalom egésze – néhány vezető kivételével – bízik abban, hogy Csányi Sándor szeme végre kinyílik és a vizsgálati eredmény tükrében az egész játékvezetés érdekében új, teljes körű vizsgálatot indít arról, hogy hogyan süllyedhetett a magyar játékvezetésünk ilyen mélyre.
Hozzászólások: