Ennyit az önállóságról..

MLSZ JB

2013-05-06 12:21:55

MLSz székház - forrás:
Forrás: - MLSz székház

Másfél éve azt ígéri Puhl Sándor és az MLSZ JB vezetői, hogy a megyei szakbizottságok az országos JB. alá lesznek rendelve szakmailag, pénzügyileg és kinevezési szempontból is. Ők adják a szakmai iránymutatást és javaslatot tesznek a megyei elnökök és elnökségi tagok személyére. Ezt támogatta mindenki, hiszen csökkenne a megyei igazgatóságok irányítási jogköre a bizottságon. Fontos ez, hiszen a megyei "szakemberek", igazgatók nem szakmabeliek.

A törekvés első jele az volt, hogy a megyei bizottságok nevéből eltűnt az Igazgatóság szó. (most használatos: MLSZ Fejér megyei Játékvezetői Bizottság)

Az MLSZ közgyűlése 2013. május 13-án ülésezik, ahol az alapszabályt módosítják. A módosítás viszont Puhl és a megyék törekvésével ellentétes:

 

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS

Hatályos szöveg:
22.§ - Az Elnökség hatásköre, feladatai 4) Az elnökség feladata és hatásköre:
p) az MLSZ Megyei Társadalmi Elnökségei és a megyei állandó bizottságok elnökeinek és tagjainak kinevezése, beszámoltatása, visszahívása;

Új szöveg szöveg:
22.§ - Az Elnökség hatásköre, feladatai 4) Az elnökség feladata és hatásköre:
p) az MLSZ Megyei Társadalmi Elnökségei elnökeinek és tagjainak kinevezése, beszámoltatása,visszahívása
q) indokolt esetben a megyei állandó bizottságok elnökeinek visszahívása

A javaslat szerint a 34.§ (1) és 35. § (6) pontok módosítás s révén a Megyei Társadalmi Elnökségek hatáskörébe kerül a megyei állandó bizottságok elnökeinek és tagjainak kinevezése, azzal, hogy indokolt esetben az MLSZ Elnöksége jogosult a megyei társadalmi elnökségek elnökeinek kinevezését visszahívni. Ilyen esetben új megyei állandó bizottsági elnököt kinevezni a Megyei Társadalmi Elnökség jogosult .

A fentiekből is látszik, hogy ezentúl még jobban a megyéhez kötődnek a szakmai bizottságok, köztük a megyei játékvezetői bizottságok is.

Azonban akkor a név sem megfelelő ezentúl, vissza kell térni az eredeti névhez: pl..: MLSZ Csongrád Megyei Igazgatóság Játékvezetői Bizottsága.

Nem értjük mi változott az MLSZ JB-b belül. Ez ugyanolyan gyanús módosítás, mint amikor Berzi Sándor - még FC Fehérvár Kft. ügyvezetőjeként - javasolta, hogy MLSZ Elnökségi tag lehessen MLSZ alkalmazott is. Pár héttel később megtudtuk, hogy Berzi Sándor MLSZ elnökségi tag lett és kinevezték percek alatt Nemzetközi igazgatónak is. Azóta már alelnök és MLSZ JB. elnök is lett. (RÉSZLETES ÍRÁS)

Ezt azonban dr. Borbély Zoltán nagyon profin megoldotta, lemondott az elnökségi tagságáról. Ebből is látszik, hogy az alázat és a szakmaiság mennyit számít a sportban.

 

 

 
Hozzászólások: