Egyértelmű a szabályozás - bár nem pontos a szöveg itt sem

MLSZ JB

2012-10-18 15:36:11

MLSz székház - forrás:
Forrás: - MLSz székház

Az MLSZ-es munkatársak szerint egyértelmű, de a szövegrész pontatlan a Versenyszabályzatban. A szabályzat szelleme és a Fair Play értelmében játékos, edző (vezetőedző, asszisztens edző, kapusedő), technikai vezető, orvos, gyúró és a szabályzatban meghatározott sportszakember 2 évig nem működhet az adott csapat hivatalos mérkőzésén. Hivatalos mérkőzésnek az MLSZ által szervezett és/vagy bejelentett edzőmérkőzés számít.

Sportszakember az a természetes személy, aki a a KSH elnökének a foglalkozások egységes osztályozási rendszeréről ? FEOR ? szóló 9029/1993 ? SK 1994. 1. ? KSH közlemény szerinti szakképesítéssel rendelkezik, illetve a sportszervezettel munkaviszonyban, vagy polgári jogi jogviszonyban sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el.

Sportszakembernek minősülnek a következő személyek:

a) Sportvezető: a sportszervezet hivatalos képviselője, az ügyvezetője, a sportvállakozás tulajdonosa, a nevezési lapon (a labdarúgó mérkőzés jegyzőkönyvében) képviselőként (különböző területek felelőseként) megjelölt személyek, a csapatvezető, a szakmai igazgató, és egyéb alkalmazott, a sportszervezet más tagja, vagy szerződtetett személy;

Az MLSZ Játékvezetői Bizottság is megpróbálta értelmezni a szabályzatot:

A hatályos előírások a következők:

Bárminemű barátságos, edzőmérkőzésen közreműködő játékvezetők, asszisztensek a rendező egyesülettel nem kerülhetnek pénzügyi kapcsolatba! A felkészülési mérkőzéseken közreműködő játékvezetők díját az aktuális díjfizetési rend szerint kell az Igazgatóságon keresztül rendezni.

Minden mérkőzés küldése, díj kifizetése az MLSZ JB-n, vagy a megyei igazgatóságokon keresztül történhet.
Legalább megye I. osztályú játékvezetőt kell küldeni NB II-es csapat azonos vagy alacsonyabb osztályú csapat elleni mérkőzésére. Ennél alacsonyabb osztályú mérkőzésre nincs minimum kategória előírás.

Ha egy játékvezető társadalmi munkában vállal közreműködést, mindenkor bejelentési kötelezettsége van a megyei JB felé. Ez akkor is kötelező,
ha a csapat költségtakarékossági szempontból nem kért hivatalosan játékvezetőt az illetékes megyei Igazgatóságon vagy a megyei JB-től.

Az ellenfélként játszó csapatokkal, kollégákkal szemben viszont úgy gondoljuk, bár konkrét szabály nem tiltja, hogy bejelentési kötelezettségének eleget téve edzőmérkőzést vezessen, etikátlan az egyik csapat edzőjeként, technikai vezetőjeként egyben játékvezetőként is működni. Az UEFA etikai kódexe megköveteli a csapatokkal szembeni tiszteletet:

* A játékvezetőnek tájékoztatnia kell az illetékes nemzeti és/vagy nemzetközi szövetséget, ha valamely csapattal kapcsolatban összeférhetetlensége áll fenn /személyes kapcsolat, korábbi incidens stb. következtében/.


Nem javasoljuk továbbá a közreműködést a Labdarúgás Versenyszabályzata
40. § alábbi két bekezdése miatt sem:

(4) A bajnoki, a kupa és a hivatalos edzőmérkőzéseket, valamint a torna jelleggel rendezett felnőtt és utánpótlás mérkőzéseket csak az
illetékes JB részéről hivatalosan küldött játékvezető vezetheti.

A hivatalos edző mérkőzésekre, valamint a torna jelleggel rendezett felnőtt és utánpótlás mérkőzésekre a rendező szervezet írásban köteles
játékvezetőket kérni a illetékes játékvezető bizottságtól.

Megyei (Budapesti) Igazgatóság bajnokságába más Megyei (Budapesti) Igazgatósághoz tartozó játékvezető csak az illetékes Megyei (Budapesti) Igazgatóság Játékvezető Bizottságának kérésére és a Megyei (Budapesti) Igazgatósághoz Igazgatójának engedélyével vezethet mérkőzést, kivéve, ha szükség-játékvezetőnek kérik fel. Tömegsport rendezvényen a játékvezető csak akkor működhet, ha a rendezvény versenykiírását a területileg illetékes szövetség előzetesen tudomásul vette.


(6) Nem vállalhat küldést a játékvezető, ellenőr:

a) olyan sportszervezet mérkőzésére, amelynek tagja, vagy a kijelölés napját megelőzően 2 éven belül tagja volt;

b) olyan sportszervezet mérkőzésére, amelynek a játékvezető közvetlen rokona tagja, vagy 2 éven belül tagja volt;

c) ha a nemzeti-, vagy nemzetköz nyomozó hatóság meggyanúsította a sportrendezvényének és egyes részelemének befolyásolásával, illetve
kísérletével, valamint olyan információ merül fel, és olyan adat kerül feltárásra, amely jogosulatlan előny elfogadását, illetve ígéretének kezdeményezését bizonyítja.

Ha az a)-b) pontban foglaltak valamelyikét a játékvezető megsérti, fegyelmi eljárást kell elrendelni ellene.

 

Egy biztos a szabályzat egyértelmű, azonban a szöveget kell pontosítani, hogy vitákat el lehessen kerülni. A szabályzat pontosításával kapcsolatban az MLSZ vezetőihez 2011. májusában már érkezett módosító javaslat.
Hozzászólások: