focibiro.hu


Bűvös mozaikszó: MLJT

2017-12-02 15:17:20
Megye:
Játékvezetők:


Az elmúlt időszakban sokan megkérdezték tőlünk, hogy mit jelent az, hogy MLJT.

Az MLJT a Magyar Labdarúgó Játékvezetők Testületének rövidített neve.

A társadalmi szervezet fő célja, hogy az alapszabályának 5 §-a alapján:
a) a labdarúgó játékvezetők érdekképviselete,
b) az aktív, illetve a visszavonult magyar labdarúgó játékvezetők támogatása,
c) segítségnyújtás a labdarúgó játékvezetők nevelésében és oktatásában, képességeinek fejlesztésében,
d) a labdarúgó játékvezetés népszerűsítése,
e) a morális egység fenntartása, erősítése,
f) a labdarúgó játékvezetéshez kapcsolódó tradíciók megőrzése,
g) rendezvények szervezése,
h) közreműködés kiadványok készítésében,
i) a megnehezedett élethelyzetben lévő tagok és hozzátartozói támogatása,
j) hazai és nemzetközi kapcsolatok létesítése, fenntartása, erősítése,
k) a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, illetve annak szervezeti egységével kötött
megállapodás alapján a megállapodásban vállalt feladatok ellátása.
l) a labdarúgó játékvezetéssel kutatási, könyvkiadási tevékenység támogatása, az ebben való közreműködés


A szervezet tagja lehet valamennyi országos kerettag vagy akinek már megszűnt az országos kerettagsága. Fontos kitétel azonban, hogy szerepeljen a játékvezetők nyilvántartásában.


A szervet fő célja tehát az országos kerettagok érdekvédelme és tagokkal kapcsolatos feladatok.


Tudjuk, hogy az elmúlt évtizedben az MLJT megítélése és súlya nagyon változó volt. Volt olyan időszak, amikor százezres telefonszámlák, kocsi bérlésekről volt hangos minden közgyűlés, volt olyan év, amikor azt lesték, hogy ki mire szavaz az éves közgyűlésen.


Tovább is mehetünk! Vajon a megyei játékvezetők érdekeit ki képviselő? Vagy nekik nincsenek érdekeik? Ott már nem számít a morális egység elősegítése?


Azt meg sem merjük kérdezni, hogy a beszedett tagdíjakból az MLJT pontosan mit csinál?

2016-ban a bevételük tagdíjból 876 ezer forint volt és érkezett még 208 ezer forint támogatás is. A beszámoló szerint a személyi jellegű ráfordítás az adott évben 1.010.000 forint volt, míg az anyag jellegű ráfordítás 2 millió. Érdekesség, hogy 2011-ben a tagdíj bevétel még csak 207 ezer forint volt, míg a személyi jellegű ráfordítások is lényegesen kevesebb összeget mutatnak.


Kérünk benneteket, ha tudtok az MLJT elmúlt időszak tevékenységéről a bálon kívül, azt osszátok meg velünk. Természetesen név nélkül tesszük közzé az írást.