Huták külföldön is bizonyítana

Történelem

1986-03-07 08:17:50
Huták Antal |

UEFA - zöld mez - forrás:
Forrás: - UEFA - zöld mez

Amikor a JB ellenőri bizottsága értékelte az NB I-es játékvezetők 1985 őszén nyújtott teljesítményét, a számok a következőket mutattá k:

1. Huták Antal, 6 mérkőzés, 4.75 átlag.

A Népsport osztályzatai alap ján : 1. Huták Antal, 4.33 átlag.

Nyilván a jó osztályzat is hozz járult ahhoz, hogy a JB elnöksége Huták Antalt jelölte a F IFA -játékvezetők listájára .

A harmincnyolc esztendős bíró így emlékezett pályafutásá ra :

— Atkáron születtem, fiatalabb koromban a Testvér iség színeiben atlétizáltam és fociztam, a grundon. Klubcsapatban sosem szerepeltem. Ügy lettem játé k v e ze tő, hogy felfigyeltem a Népsportban egy közleményre. Azt hirdette, hogy a XIII. kerületi labdarúgó-szövetség játékvezetői tanfolyamot indít. Azonnal jelentkez tem. A játék v ez ető azután a rról beszélt, miként küzdötte le a kezdet nehézségeit, s kedvelte meg egyre jobban a játék v ez etést, hogyan é rte el a különböző minősítési szintek e t, amíg 1980-ban. a Pécsi MSC—Csepel mérkőzéssel bem u ta tk o zh a to tt az NB I-ben. Eddig 68 NB I-os és 99 NB 11 -es mérkőzést vezetett, s nem is rosszul.

— Életem nagy álma teljesült. amikor értesültem a FIFA-keretbe történt jelölésemről. Most már nemzetközi meccseket is vezethetek, s igyekszem bizonyítani: érdemes vagyok a bizalomra.

Huták civilben az Interkémia Vegyipari Gazdasági Társaságnál üzemvezető mérnök, s most nyelvtudását igyekszik tökéletesíteni. Oroszul meglehetősen jól beszél, s alapfokon társalog német és angol nyelven.

Szombaton a Csepel—FTC találkozót v e zeti. Vágya: minél tovább ju tn i a nemzetközi mezőnyben is, rangos találkozókon bíráskodni. Rajta múlik . . .


 

Hozzászólások: