MLJT (is) titkolja a működését

Botrány

2019-01-30 16:30:25
Tóth Vencel |

Piros lap  - forrás:
Forrás: - Piros lap

E-mailben kerestük meg Tóth Vencel Úrat, hogy megtudjuk az MLJT működésével kapcsolatos információkat.

Tóth Venceltől az alábbi kérdésekre nem kaptunk választ:

  • pontosan hány tagja van a civil szervezetüknek
  • a alapító okiratában szereplő célokkal (A labdarúgó játékvezetők szakmai felkészültségének emelése, a játékvezetés népszerűsítése, a játékvezetők számának növelése. A testület tagjainak érdekképviselete, erkölcsi és anyagi érdekeinek védelme. A nemzetközi eredményesség növelése érdekében kapcsolatok ápolása és fejlesztése a nemzetközi labdarúgó szövetségekkel, nemzeti labdarúgó szövetségek játékvezetői testületeivel, s egyéb sportszervezetekkel) összefüggésben a 2018. évben pontosan milyen tevékenységeket végeztek. Kiemelten a játékvezetők számának növelése és a szakmai felkészülésének emelése érdekel.
  • az alapító okiratban szereplő célok közül a "testület tagjainak érdekképviselete" a 2018. évben milyen módon valósult meg.
  • 2018. évben milyen programokat valósítottak meg és azokon hány játékvezető vett részt.

 

Válasza ennyi volt:

A 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 3. § 5. pontja szerinti értelmező rendelkezésből következően csak az állami vagy helyi önkormányzati, vagy jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy köteles a közérdekű adatigénylésnek eleget tenni. A Magyar Labdarúgó Játékvezetők Testülete közfeladatot nem lát el, a civil szféra szervezete, a kért adatok pedig nem tekinthetők közérdekből nyilvános adatoknak sem, így az Infotv. személyi hatálya ebben a vonatkozásban a Testületre nem terjed ki.

 

Kedves Vencel! Neked még mindig a magyar játékvezetőkért kellene dolgozni........

 
Hozzászólások: