MLSZ áttolta a felelősséget a csapatokra

MLSz székház - forrás: Forrás: - MLSz székház.

Az MLSZ továbbra is kivétel nélkül elfogadja és betartja a hatósági korlátozásokat, ugyanakkor minden lehetőséget megragad, amely felelős körülmények között a futball folytatását segíti, a hatósági szabályok betartása mellett.

ELN-178/2020 (11.11.) számú határozat

Az MLSZ Elnöksége –tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020 (XI.10.) Korm.rendelet 4. § (3)-(4) bekezdéseiben foglalt előírásokra –az alábbi döntéseket hozta:

1.Az   OTP   Bank   Bozsik-program   iskolai   csapatok  részvételével  zajló  eseményei átmenetileg, újabb döntés meghozataláig felfüggesztésre kerülnek

2.A versenyszerűen sportoló labdarúgó és futsal játékosok részvételével zajló valamennyi versenyprogram  az  eredeti  versenynaptár  szerint,  az  alábbi  rendelkezések figyelembevételével folytatódik:

a)Az  MLSZ  Elnöksége  elfogadta  az  MLSZ  által  szervezett  amatőr versenyrendszerekben  (ideértve  a  férfi  NB  III-as  bajnokságot)  részt  vevő sportszervezetek  egészségvédelmi  protokollját.  Az  amatőr  sportszervezetek egészségvédelmi protokollja jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi és 2020. november 13-án lép hatályba.

b)Az  OTP  Bank  Liga  NB  I.  férfi  felnőtt  nagypályás  labdarúgó  bajnokságban résztvevő sportszervezetek, a Merkantil Bank Liga NB II. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságban résztvevő sportszervezetek, valamint a Simple Liga Női

c)Az  NB  III.  férfi  felnőtt  nagypályás  labdarúgó  bajnokságban,  a  Férfi  Felnőtt nagypályás  labdarúgó  MOL  Magyar  Kupában  vagy  a  Női  Felnőtt  nagypályás labdarúgó  Magyar  Kupában  résztvevő  sportszervezetek  bajnoki  vagy  kupa mérkőzéseinek elhalasztása kapcsán a Labdarúgás Versenyszabályzatának hatályos előírásait kell alkalmazni.

d)A  labdarúgás  szakág  b)  és  c)  pontban  nem  nevesített  valamennyi versenyrendszerében részt vevő sportszervezetek és a futsal szakág valamennyi versenyrendszerében   részt   vevő   sportszervezetek –a   Labdarúgás Versenyszabályzatának  vagy  Futsal  Versenyszabályzatának  egyaránt  27.  §  (3) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban

d1)egyoldalú kérelem alapján (a mérkőzés előtt legalább 2 nappal), ellenfelük hozzájárulása nélkül,

d2)versenyügyi következmények nélkül,

d3)akár több alkalommal is kérhetik bajnoki mérkőzéseik elhalasztását.

e)A d) pont alapján elhalasztott mérkőzés új időpontját a sportszervezetekkel történt egyeztetés után az illetékes Versenybizottság jelöli ki. Az időpont kijelölésekor nem kell figyelembe venni az LVSZ 27.§ (2) d) pontjában foglaltakat. Az illetékes Versenybizottság által hozott határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs

 

ELN-181/2020 (11.11.) számú határozat

Az MLSZ Elnöksége –tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020 (XI.10.) Korm.rendelet 6. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt előírásokra –az alábbi döntéseket hozta:

A labdarúgás  és  futsal  szakág  MLSZ  által  szervezett  valamennyi  versenyrendszerének mérkőzéseit nézők nélkül, zárt körülmények között,

a)a vonatkozó jogszabályok, és

b)az  MLSZ  Biztonsági  Szabályzatában,  az  MLSZ  Infrastruktúra  Szabályzatában  és  a Labdarúgás Versenyszabályzatában foglalt előírások alapján kell megrendezni.

Az MLSZ 22/2020 (XI.11.) számú Hivatalos Értesítője az alábbi linken érhető el:

http://dokumentumtar.mlsz.hu/01_Hivatalos_ertesitok/2020/22_2020_Hivatalos%20eretsito/22_2020%20hivatalos_ertesito.pdf

Megjelent továbbá az MLSZ által szervezetett amatőr labdarúgó (ideértve az NB III-as bajnokságot) és futsal versenyrendszerek egészségvédelmi protokollja:

http://dokumentumtar.mlsz.hu/01_Hivatalos_ertesitok/2020/22_2020_Hivatalos%20eretsito/ELN-178_2020_11.11_mell%C3%A9klete.pdf

Megjelent továbbá a Jogszabályban elrendelt zárt kapus mérkőzés rendezésére vonatkozó kiegészítő előírások (NB I., NB II. és Női NB I. kivételével minden más labdarúgó és futsal versenyrendszer):

http://dokumentumtar.mlsz.hu/01_Hivatalos_ertesitok/2020/22_2020_Hivatalos%20eretsito/ELN-181_2020_10.12_2.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klet.pdfKapcsolódó cikkekHozzászólások