Játékosok, közönség, bírók

Piros lap  - forrás: Forrás: - Piros lap .

Hát megkezdődött! - Újra a biróprobiéma! Megóvták az FTC-KAC mérkőzést — Kit mond Fiedler és Spanring bírói jelentése.
Megkezdődött, ahogy illik, szépen, rendesen, a jól bevált szokás szerint. A sajtó pontosan beharangozott, a csapatok pontosan összecsaptak, megtör­tént az első foult, aztán a második, a harmadik és a többi; a közönség szín­tén kitett magáért, lármázott, pfujolt, verekedett, a játékosok közben szépen ölték egymást és igy tovább a régi, régi nóta: a bírák nemállottak feladatul magaslatán.

A rendes évi tizenegyes-vihar ezidén már az első bajnoki fordulóban kitört. Az MTK 11-essel győzte le a MAC-ot, melyet a biró egy nem kétségkívül szándékos hands miatt ítélt. Ugyanez a különben jónevű bíró egy bordatö­réssel járt foult-ot (a 16-oson belül) elnézett.

Az FTC—KAC meccs 11-esének esete azonban példátlan a magyar futball történetében. Gólbarúgott 11-est annulálni és a 11-est rúgó csapat ellen szabadrúgást ítélni bármiféle címen, olyan nem ismerése a szabályoknak, ami igazán kétségbeejtheti a magyar futballbirói kar színvonaláért aggódókat. Az FTC gólt ért el a javára megítélt 11-esből és Fiedler biró a gólt érvénytelenítve az FTC ellen ítélt szabadrúgást. A jog­gal megdöbbent FTC — Fiedler jóvol­tából — a már megnyert meccset el­vesztette.

Nem tehetünk róla, de nem tudjuk megérteni, hogy mivel érdemelte meg Fiedler biró az FTC-KAC meccsre való kiküldetést. Hogyan vezethet elkeseredettnek ígérkező és fontos, elsőosztályú mérkőzést olyan biró, aki már számtalanszor bizonyságot tett képességeinek szerénységéről. Még mindenki emlékszik a legutóbbi 0:0-ás UTE—BAK meccsre, ahol Fiedler biró Fogl II. egy hands-ét a 16-oson belül lefújta és azután — feldobta a labdát. Vagy: akik látták, ma is borzadva emlékeznek vissza a Fiedler által vezetett Kelen­föld—ÜLI osztályozó mérkőzésre, melyen az ÜLI hátborzongató stílusban, pűros lábbal való beugrásaival egye­nesen kétségbeejtette a közönségét. Eredményképpen Kelenföld egyik já­tékosának eltörött a lába, de Fiedler senkit sem állított ki.

Úgy hirlik, most legutóbbi hibája után Fiedler visszavonul. Ehhez joga van. De nem akadályozhatja meg ezzel azt, hogy bírói képességeiről az illetékes szervek végre elmondják a véleményüket.

Fiedler esete legyen memento az MLSz-nek. Igen is a bírói kar ma nem áll felette minden kritikának. Mi van a birókérdés rendezésével. Hol vannak a nem rég megígért reformok?

Szerényen utalnunk kell a NemzetiSport 1920. dec. 10-iki számára, ahol a birókérdés rendezése ügyében már akkor megtettük indítványunkat.

Mig újabb Fiedler-esetek nem tör­ténnek, tessék revideálni az összes bírói képesítéseket szellemi cenzus alapján, úgy hogy képesített birók csak intelligens és anyagilag független egyének lehes­senek. A vizsgáztató bizottság tagjai a BT és az MLSz tanácsa tagjaiból alakulna.

Ez immár régi kötelesség, melynek a bírói tekintély, a bírói ítélkezések tiszteletének érdekében mielőbb eleget kell tenni.
Szomorú valóság, hogy nagy birónk tatán nincs is. A mig az okszerű biró- nevelés telszinre dobja az uj bíró- tehetségeket, munkába kell szólítani azokat a régi nagyságokat, régi futballis­tákat, akik visszavonultak. Méltányolni kell az öreg bírák helyzetét s a külön­ben bevált biróküido rendszeren a nagy meccsek és az öreg bírák kedvé­ért enyhítéseket kellene eszközölni. Ezt kívánja már a fiatal és tanulni vágyó bírói kar érdeke is.

A FTC—KAC mérkőzést az FTC ked­den megóvta és most osztatlan érdeklődéssel várja a magyar sportközvéle­mény az intézőbizottság döntését, mely ha az általános véleménynek megfelelő lesz, újra játszok a KAC—FTC meccset. Az FTC-nek ez az óhaja teljesen jogos és a régi nagysága felé emelkedni kezdő FTC-t, mely a dán kombinálttal való játéka után a bajnokság jogos aspiránsai közé lépett, nem lehet durva erőszakkal már az első fordulóban letörni. A sportszerűség szempontjai is a meccs újrajátszását kívánják.

A biró hibája miatt az eredmény teljességgel irreális, a magyar íutballbajnokságnak pedig csak reális ered­ményei lehetnek. A KAC-nak sincs oka az újrajátszás elől húzódozni, va­sárnapi játékával a megismételt meccsen; is méltó ellenfele lehet a zöld-fehé­reknek.

A KAC-FTC meccsről szóló bíróijelentésben Fiedler biró megemlékezik Csontos kiállításáról, aki a földön fekvő Csajkának véletlenül a fejébe rúgott, mire a további durvaságok megelőzése végett (így!) Csontost kiállította. A hírhedt 11-es elrúgásakor két FTC-játékos belépett a 16-os vonalon, mire a szabálysértést a 16-osról megítélt szabadrúgással büntette. Tévedését utóbb belátta, de jóvátenni már nem állott módjában.

A MAC—MTK mérkőzésről szóló bíróijelentés megemlékezik arról, hogy a mérkőzés után Spanring biró a kivonulásnál egy ütést kapott a fejére. Spanring jelentése szerint ő nem látta, ki volt a tettes. Altér határbiró utólag jelentette azonban neki, hogy az illető Szandonich, a MAC II. csapatának játékosa volt. A MAC futballszakosztályai foglalkozott az üggyel, de miután Szandovich közben hivatalos kiküldetésben négy hétre Bécsbe utazott és igy kihallgatható nem volt, úgy döntött, hogy csak a hazaérkezése után fog határozni. A fegyelmi bizottság szintén nem hallgathatta ki Szandovichot és játékjogát további intézkedésig felfüggesztette.

 

Hozzászólások