Megbüntették az országos asszisztenst!

Megyei játékvezetés

2014-09-15 21:30:50
Veszprém | Márton Zsolt |

Piros lapot mutat a jv. - forrás:
Forrás: - Piros lapot mutat a jv.

Veszprémi játékvezetők érdekes fegyelmi határozatra hívták fel a figyelmünket az egyik országos asszisztenssel kapcsolatban

A FB M. Zsolt (6x0) sportszakember 7. § (3) f), 10. § (3) e), 85. § (1) b) 30.000, - Ft , azaz Harmincezer forint pézbüntetéssel sújtja, mely összeget a határozat meghozatalának hónapját követő hónap 15. napjáig köteles a megadott számlaszámra utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget von maga után.

  Miről is szól a Fegyelmi Szabályzat hivatkozott rendelkezése?

7. § (3) Sportszakember részéről elkövetett fegyelmi vétségnek minősül, ha (f) a FIFA, UEFA vagy az MLSZ alapszabályát, és valamennyi szabályzatában foglalt kötelezettségeket, a Megyei (Budapesti) Igazgatóság versenykiírásában foglaltakat vétkesen megszegi, a határozatokat, döntéseket nem hajtja végre továbbá a játékvezetők működésével kapcsolatban a fair play szabályait sértő, tiszteletlen magatartást tanúsít.

10. § (3) A sportszakember sportfegyelmi büntetése lehet (e) pénzbüntetés, melynek mértéke nem haladhatja meg a sportszakember szakmai tevékenységből származó éves átlagjövedelmének hat havi összegét. Ingyenes megbízási szerződés alapján tevékenykedő sportszakemberre pénzbüntetés nem szabható ki.

85. § (1) Az a sportszakember vagy a mérkőzés közreműködője, aki az MLSZ alapszabályát, a labdarúgással kapcsolatos szabályzatait, határozatait megszegi, fegyelmi vétséget követ el, ezért a büntetése (b) pénzbüntetés a 10.§ (3) bekezdés e.) pontjában meghatározottak szerint;

 Szerkesztőségünk megkereste a Fegyelmi Bizottság elnökét, hogy nyilatkozzon arról, hogy milyen fegyelmi vétséget követett el a játékvezető. Sajnos a cikk közzétételéig nem érkezett válasz. Természetesen az esetleges válaszát a későbbiekben közzétesszük.

Frissítve:

Megerősített információk szerint érvénytelen sportorvosi engedéllyel játszottak játékosok a játékvezető által vezetett mérkőzésen.

Korábban írtuk:

Hétfőn felvetettünk egy fontos problémát, méghozzá a sportorvosi kérdést. Azóta folyamatosan kapjuk a leveleket megyei igazgatóságoktól, élvonalbeli csapatoktól és játékvezetőktől, hogy milyen megoldás legyen. A megoldás ott van az MLSZ egyik vezetőjének az irodájában, valamelyik fiók mélyében. Most kicsit leporoltuk az aktát és néhány részletet közzéteszünk a 30 oldalas tanulmányból:

SPORTORVOSI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER

Probléma: Az elmúlt időszakban nagy gondot okozott MLSZ és megyei szinten is a hamis sportorvosik megjelenése. Sok esetben érvénytelen bélyegzőkkel pecsételik be az ?orvosok? az igazolást, a kezdő és végdátumok nem megfelelőek. Előfordult, hogy színes fénymásolóval össze voltak ollózva az igazolások. Megoldási javaslat: Négy korábbi javaslatot vizsgáltunk meg egyesével, az előny-hátrány figyelembevételével valamint az észszerűséget és a hatékonyságot.

  1. Maradjon a jelenlegi rendszer:

Előnye: ? nem kell az MLSZ részéről beavatkozási lehetőség ? nem kell informatikai fejlesztés ? nem kell Versenyszabályzat módosítása Hátránya: ? alapvető probléma nem oldódik meg ? tovább nő a hamísítások száma ? óvások, Fegyelmi eljárások Közvetlen költsége: ? 0 Forint

  1. Sportorvosi kartonokat az MLSZ dolgozza fel:

A játékos a sportorvosi vizsgálatról igazolást kap, amelyet bemutat a megyei igazgatóságon. Az igazgatóság az adatot rögzíti az MLSZ ügyviteli rendszerében és a tagsági igazolványhoz hasonlóan kartont nyomtat ki, amelyet aláírnak. A kartonon szerepel a sportorvosi vizsgálat dátuma, az orvos neve és pecsétszáma valamint a lejárat ideje. A program automatikusan figyeli, hogy az adott születési dátumú játékos mennyi időre kaphat sportorvosit, a lejárat előtt értesítést küld a játékosnak és a sportszervezetnek. A digitális jegyzőkönyvbe nem írható be az a játékos, akinek lejárt az orvosi engedélye. Előny: ? folyamatos nyomon követési lehetőség a játékos, sportszervezet, MLSZ oldaláról ? külön sportorvosi karton, amit a játékvezetőknek ellenőriznie kell Hátrány: ? igazgatóságok leterhelése ? informatikai átalakítások ? egyszeri kialakítás ? költség ? karton, stb. ? hosszú idő telik el a vizsgálat és a rögzítés között Közvetlen költség: ? MLSZ.info átprogramozása

  1. Sportorvosi kartonokat az MLSZ dolgozza fel ? 2. verzió:

A sportorvosok előre deffiniált EXCEL táblát küldenek el az igazgatóságra, ahol egy kattintással importálni tudják az adatokat az ügyviteli rendszerbe. A program automatikusan figyeli, hogy az adott születési dátumú játékos mennyi időre kaphat sportorvosit, a lejárat előtt értesítést küld a játékosnak és a sportszervezetnek. A digitális jegyzőkönyvbe nem írható be az a játékos, akinek lejárt az orvosi engedélye. Előny: ? folyamatos nyomon követési lehetőség a játékos, sportszervezet, MLSZ oldaláról ? gyorsan lehet rögzíteni ? egy kattintással ? valós idejű adatok Hátrány: ? orvosok közreműködése ? ő érdekük is! ? informatikai átalakítások ? egyszeri kialakítás Közvetlen költség: ? MLSZ.info átprogramozása

  1. Sportorvosi vizsgálatokat az orvos rögzíti be:

Néhány évvel ezelőtt tárgyalás volt az OSI vezetőivel. A terv az volt, hogy az ügyviteli rendszerhez hozzáférést kapnának. A sportorvosi programban lehetne berögzíteniük a név, születési dátum alapján a sportorvosi vizsgálat eredményeit. Az orvos egy legördülő menüből tudja kiválasztani a lehetőségeket. A tárol funkcióval tudja eltárolni az adatokat. A program automatikusan figyeli, hogy az adott születési dátumú játékos mennyi időre kaphat sportorvosit, a lejárat előtt értesítést küld a játékosnak és a sportszervezetnek. A digitális jegyzőkönyvbe nem írható be az a játékos, akinek lejárt az orvosi engedélye. Előny: ? folyamatos nyomon követési lehetőség a játékos, sportszervezet, MLSZ oldaláról ? gyorsan lehet rögzíteni ? egy kattintással ? valós idejű adatok ? MLSZ részéről nem igényel feladatot Hátrány: ? orvosok közreműködése ? ő érdekük is! ? informatikai átalakítások ? egyszeri kialakítás ? bevezetési nehézségek Közvetlen költség: ? MLSZ.info átprogramozása A fejlesztést három irányban kell végrehajtani az ügyviteli rendszerben: 1: Sportorvosi vizsgálatok berögzítése: Fent felvázolt lehetőségek közül a legoptimálisabbat kell kiválasztani. Minden esetben a felelős a megyei igazgatóság. A személytörzsben lehetne a szerződésekhez hasonlóan nyilvántartani az egy személy adatait. Az MLSZ szinten folyamatosan nyomon lehet követni, hogy milyen orvosok végezték el a vizsgálatokat és mikor. (Korábban felmerült, hogy olyan pecsétek is vannak forgalomban, amikre nincs jogosultság). Az információs részen bármi adatot le lehetne kérdezni: pl: orvosi vizsgálatok száma, stb. 2: Sportszervezeti adatok: A berögzített adatokat információ jelleggel láthatják a csapatok. A lekérdezésben külön színnel látják a lejáró sportorvosikat és a hamarosan lejárókat. A lejárat előtt 20 nappal értesítést kapnak e-mailben, illetve az ügyviteli rendszer üzenőfalán. A digitális jegyzőkönyvbe be kell építeni azt, hogy a lejárt sportorvosi adatokkal rendelkező játékosokat ne lehessen beírni. (Ez a játékvezetők részére is fontos.) 3.: Személyes adatok oldala: Az alapadatokat kibővítve (sárgalap, mérkőzés szám, szerződés adat), fel kell tűntetni a sportorvosival kapcsolatos adatokat. A lejárat előtt 20 nappal értesítést kapnak e-mailben, illetve az ügyviteli rendszer üzenőfalán. A versenyszabályzat módosításánál felmerült, hogy a háziorvos is pecsételhessen be sportorvosit. Amennyiben ez átmegy, akkor az alapprobléma még hatványozottabban elő fog jönni.


 

Hozzászólások: