Folytatódik a botrány Hevesben

Botrány Megyei játékvezetés

2016-08-02 17:29:59
Heves | Bozó Zoltán | Kelemen Attila |

piros láb - rúgás - forrás:
Forrás: - piros láb - rúgás

Óriási botrány várható az MLSZ Heves Megyei Igazgatóságában. Tisztogatásba kezdő süket vezetés, partvonalon kívülre tett bírók, panaszkodó csapatok, fejetlenség. A Magyar Labdarúgó Szövetség Heves megyei szervezetének társadalmi elnöki megbízatása július 31-ével lejárt, az elnökség többi tagjának augusztus 31-ével fog lejárni.

 

A korábbi megbízatás négy évre szólt, azonban nem hitbizomány az elnöki cím, ezért az nem jár automatikusan senkinek. Egy társadalmi szervezetben - mint az MLSZ Heves Megyei Igazgatósága - olyan jogai vannak a tagoknak, amiket nehéz figyelmen kívül hagyni egy elnökválasztás előtt. Mint említettük a társadalmi elnök megbízatása négy évre szól, ami után az MLSZ elnöksége dönthet úgy, hogy újabb négy évre ad megbízást a korábbi elnöknek. Heves megyében pontosan így alakult a helyzet, ugyanis a korábbi elnök Jakab Gábor lett a befutó ismét. Csakhogy nem ilyen egyszerű az eset. 

A megyében 59 csapat alkotja a szövetséget, ebből 45 csapat úgy döntött, hogy nem a korábbi társadalmi elnököt, hanem egy másik személyt, dr. Kovács Csabát támogatja. Ezeket a támogató ajánlásokat el is juttatták az MLSZ felé, ezért most ezek a csapatok értetlenül állnak a döntés miatt.

 

(Portálunk a cikk megjelenésével egyidejűleg az MLSZ felé fordul azzal a kérdéssel, hogy megkapta-e az MLSZ a Heves megyei csapatok háromnegyedének támogató ajánlását vagy esetleg azoknak a tudta nélkül hozott döntést?)

 

Véleményük szerint ez a hatalmas arányú támogatás annak a jele, hogy korábban nem működött megfelelően a megyei szövetség a régi-új elnök vezetése alatt. Mindenesetre az MLSZ nem az új jelöltet bízta meg a következő négy évre. Sérelmezték a csapatok, hogy noha közeledett a megbízatás lejáratának ideje, semmilyen információt nem kaptak többek között arról sem, hogy nekik éppenséggel javaslat-tételi joguk lenne az új elnök személyére. A csapatok azt is sérelmezték, hogy a korábban általuk jelzett rengeteg visszaélés sem kapott kellő figyelmet és nem kerültek kivizsgálásra azok a gyanús esetek, amelyeket jelentettek. Ezek az esetek érintették a megyei szövetség életét valamint a játékvezetést is.

 

A helyzet tisztázása érdekében fordultak azokhoz a hiteles szakemberekhez, akiktől remélték, hogy a szabályoknak megfelelő tájékoztatást kaphatnak a jelölést illetően is. Megkeresték többek között Gyetvai Péter titkárt a szövetség ügyeit illetően, a játékvezetés ügyében Bozó Zoltán FIFA játékvezetői asszisztenst, Kis Zsolt megyei játékvezetőt és mellettük Tyukodi Józsefet (korábbi megyei Játékvezetői Bizottsági tagot), akik aztán a csapatok megkeresésekor jelezték számukra, hogy milyen kötelezettségeik és milyen jogaik vannak , illetve mit tehetnek a közeledő választás előtt. Többek közt ekkor derült ki, hogy lehetséges a jelölés, az elnök személyére lehet javaslatot tenni, azonban erről valahogy a megyei vezetés nem tájékoztatta a megyei tagságot, vagyis a csapatokat. Nem tiszta lappal, hanem piros lappal indul a bajnoki év

 

A MLSZ Heves Megyei Igazgatósága - noha Jakab Gábor ígéretet tett arra, hogy amnesztiával, tiszta lappal indul mindenki - rögtön tisztogatásba kezdett, vagyis azonnal hiteltelenné vált "kifelé" is. Jakab Gábor illetve Jenei Károly megyei igazgató szerint minden vád, és éppen ezért minden támogató aláírás begyűjtése csak hangulatkeltés, bizonyítékok nincsenek a vádaskodók kezében, ezért a szerintük fő felelős Gyetvai Péter, Bozó Zoltán és Kis Zsolt.

 

Az említett "renitenseket" fegyelmi bizottság elé is állították a "tiszta lappal" újrakezdés nevében. Gyetvai Pétert azóta ugyan felmentették, de kilátásba helyezték a megregulázását, azonban a két bírót eltiltották a játékvezetéstől. Tyukodi Józsefet csak azért nem lehetett a bizottság elé ráncigálni, mert a tavalyi év során rejtélyes körülmények között eltávolították a megyei vezetők sorából. A szabály az szabály Az új elnököt támogató csapatok jelezték, hogy ők jelezték a visszaéléseket és egyébként is szerettek volna tisztességesen látni a választás előtt és ezért kértek segítséget a mára már meghurcolt szakemberektől. Kifejezetten hangot adtak annak, hogy milyen dolog az, hogy azokat büntetik, akik pont az MLSZ szabályait szeretnék illetve szerették volna betartani?!

 

Véleményük szerint a megyei vezetőség pontosan az MLSZ-t és a magyar labdarúgást szégyenítette meg mind az elnöki választási eljárással mind pedig az utólagos leszámolással. Szerintük tarthatatlan, hogy a korábbi állapotokat akarja a régi-új vezetés konzerválni. Már korábban is jelezték A csapatok állítását nem csak a saját szavuk hitelesíti, hanem egy korábbi játékvezető is. A heol.hu megjelentette Tyukodi József levelét, amiben tisztázásra kerül, hogy nem igaz a megyei vezetőség azon álltása, hogy nincsenek bizonyítékok, és hogy minden rendben lett volna az elmúlt időszakban. Ezek a jelzések nem csak személyes tapasztalatai, hanem a megyében focizó csapatok jelzései alapján kerültek a megyei vezetés elé. A levélből idézünk: 2015. májusában hosszas vívódás után, megkerestem Jakab Gábor társadalmi elnök Urat, hogy jelezzem neki azokat a problémákat, visszaéléseket, amelyeket vezetőként tapasztaltam mind a játékvezetés mind pedig a megyei labdarúgó életben. Azóta azokban az ügyekben, amelyeket feltártam, semmi előrelépés nem történt.

 

Ezeket a későbbiek folyamán az újságírók rendelkezésére tudjuk bocsájtani. Miután egy éve nem történt változás ezekben a dolgokban, ezért a csapatok jelzését és megkeresését figyelembe véve, továbbá velük folyamatosan konzultálva megfogalmazódott a Heves megyei labdarúgást féltők körében, a labdarúgó szakosztállyal rendelkező egyesületek több mint 2/3-ban, hogy a változás elengedhetetlen, ami eljuttatásra került az MLSZ elnökségéhez is. Tyukodi József levelében további érveket sorol a megyei vezetés szabálytalan működésével kapcsolatban, érdemes elolvasni!

 

Nem kell nagyon sokat azon gondolkodni, hogy itt olyan komoly probléma van, amit az MLSZ Heves megyei vezetői egy ideje egyre hevesebben tagadnak és ezzel egy időben szeretnének a szőnyeg alá seperni. Mivel ennek az ügynek sokkal nagyobb hatása van, mint elsőre gondolnánk vagy elsőre tűnne, több megyei csapat vezetőjét is megkerestük illetve megkeressük, akik már most is rengeteg furcsa dolgot tártak fel portálunknak, szóval folytatás következik.

forrás: egriugyek.hu


 

Hozzászólások: