Kispál RóbertMit történt Csongrádban?

dr. Hegyi Péter - forrás: szegedma.hu Forrás: szegedma.hu - dr. Hegyi Péter.

Váratlan lemondás és visszahívások a sikerek és a munka ellenére.

 

Tisztelt Játékvezető Kollégák!
Tisztelt Sporttársak!

Legutóbbi, 2015. február 20-i találkozásunk óta több esemény történt, melyről időrendi sorrendben az alábbiakban tájékoztatlak Benneteket.

 

1) A 2015. február 20-i tesztek kiértékelése megtörtént, melynek során a játékvezetők (és ellenőrök) 90,53%-os eredményt értek el. Az egy nappal korábbi fizikai felmérésen 3 játékvezető kivételével mindenki teljesítette a teszteket. Az ellenőri keret minden tagja az országos felmérésen 92% feletti eredményt ért el. Ez azért is óriási siker, mert hosszú évek óta most fordult elő először, hogy az első teszt alkalmával minden Csongrád megyei játékvezető/ellenőr magasan túlszárnyalva teljesítette az országos elvárásokat. GRATULÁLUNK MINDEN SPORTTÁRSNAK! Ez különösen úgy értékes, hogy 2013-ban amikor elkezdtük a közös munkát az átlag teszt eredmény 71,85%-os volt és több mint 80%-a a keretnek pótvizsgára kényszerült. Az utánpótlás játékvezetőink 2013-ban még nem tudták az elméleti/fizikai teszteket az elvárt színvonalon teljesíteni. Több mint 40(!) játékvezetőnek kellett a második fizikai teszten elindulni, melyek közül 10 játékvezető kiállt a tesztek közben.

 

2) Az MLSZ JB referense részéről komoly elismerést kaptunk az interaktív videó képzés megvalósításáról. Ilyen típusú képzés más megyében (de még az országos keretben) sem volt eddig. Az őszi sikertelen toborzást követően sikerült új diákok érdeklődését felkelteni a játékvezetői tanfolyam iránt. Nógrádi Tibor, az MLSZ CSMI igazgatója, mint ahogy a továbbképzésen hallhattátok komoly elismeréssel nyilatkozott a megyében zajló szakmai munkáról.
Külön öröm és nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezekkel a sikerekkel (melyeket elsősorban TI értetek el) közel egyidőben érkezett a hír, hogy 2015-től kezdődően a korábban kijelölt Skócia, Szlovénia mellé Észak-Írország, Izrael, és a tavalyi világbajnok Németország játékvezető bizottságainak UEFA Convention felügyeletére is felkért az UEFA JB vezérkara.

 

3) Az MLSZ CSMI Társadalmi Elnöksége (TE) meghívott, hogy 2015. február 25-én számoljak be a JB
elnökségének eddigi munkájáról és eredményeiről. Az elnökségi ülésre a fentiek tükrében nagy örömmel érkeztem és a közel egy órás megbeszélésen nagy lelkesedéssel számoltam be a sikereinkről. A TE meghallgatva a beszámolót azt maximálisan elismerte, gratulált a kiváló, nemzetközi szinten is kimagasló munkához és eredményekhez. Megjegyezték, hogy bárcsak a megyei labdarúgás más területen is ilyen komoly változások lennének. A TE tájékoztatott arról, hogy az elnökségben megüresedett két helyre (hogy segítse munkámat) két főt kíván jelölni. Én kértem, hogy amennyiben lehetőség van rá, az egyik helyre a küldésben, strandfociban, futsalban, új játékvezetők képzésében óriási munkát vállaló id. Kormányos Gábort jelöljék. A TE gratulált az eredményekhez és a TE megköszönte még egyszer a munkánkat valamint támogatásukról biztosítottak.

 


4) Röviddel távozásomat követően a TE zárt ülésen az alábbi döntést hozta: „Az elnökség egyhangúan
egyetértett abban, hogy Prof. dr. Hegyi Péter elméleti és vezetői stratégiai munkája kiváló, de elfoglaltságai és sok külföldi utazásai miatt megfelelően nem tudja irányítani a megyei játékvezetés napi tevékenységét.”
Ezért annak érdekében, hogy segítsék munkámat az alábbi két döntést hozták meg:
5/2015 számú (2015-02-25) határozata az MLSZ Csongrád Megyei Igazgatósága Társadalmi elnöksége 2015. március 1-ji hatállyal visszahívja érdemei elismerése mellett a Csongrád megyei Játékvezetői bizottság tagságából: Rischák Károly, Kalmár László, Kispál Róbert, Lovas László, Mózes Sándor és ifj. Kormányos Gábor Urakat. 6/2015 számú (2015-02-25) határozata az MLSZ Csongrád Megyei Igazgatósága Társadalmi elnöksége 2015. március 1-ji hatállyal kinevezi 5 éves határozott időtartalomra a Csongrád megyei Játékvezetői Bizottság tagjává Mózes Sándor, Brezovai Zoltán, Fülöp Zoltán, Szekeres Ferenc, Csöngető Endre és Samu László Urakat.
(Fontos megjegyezni, hogy a határozat arra vonatkozóan információt nem tartalmaz, hogy az itt felsorolt személyek a fent említett körülmények között – a csapatokhoz is köthető személyek részvételével felálló – TE kinevezését elvállalták-e és hogy a fenti eseményekről tájékoztatást kaptak-e.) Ezzel az én személyemet kivéve, a több mint 20 éves FIFA és 60 éves NBI-II-es tapasztalattal rendelkező elnökséget, minden fajta előzetes tájékoztatás nélkül, azonnali hatállyal leváltották. Erről értesítést kettő nappal később 2015. február 27-én kaptam. A TE kérte Nógrádi Tibor igazgató urat, hogy tolmácsolja felém, hogy nem a munka irányával és intenzitásával volt problémájuk. Döntésükkel a bizottság testületi munkáját kívánták erősíteni.


A fenti egymást követő események számomra nem képeztek logikai egységet, ezért tekintettel arra, hogy a 9 fős TE-nek csak 5 tagja volt jelen, levelet küldtem mind a 9 elnökségi tagnak kérve, hogy az MLSZ JB bevonásával egy rendkívüli elnökségi ülésen beszéljük át a megye játékvezetésének szakmai és személyi kérdéseit. Fenti kérésemet a TE nem találta megalapozottnak és a tegnapi napon tájékoztatott arról, hogy adöntés végleges. Bízom benne, hogy a csapatérdekeltségű TE tagok, kizárólag a játékvezetés segítése céljából hozták meg ilyen irányú döntésüket. Elgondolkoztató, hogy a tárgyalás közben a hétvégen volt olyan
játékvezető, aki már ismerte a TE döntését és az újonnan alakuló elnökséget szervezte.

5) A fentieket figyelembe véve 2015. március 2-án benyújtottam lemondásomat.

6) Nógrádi Tibor MLSZ CSMI igazgató úrral egyetértésben megállapodtunk, hogy március 9-10-én az MLSZ CSMI JB leköszönő elnöksége átadja az újonnan megalakuló (vagy már megalakult) JB elnökség számára az elmúlt két év dokumentációját. Az átmeneti időszakban (március 9-ig) minden kérdésben még a leköszönő elnökség az illetékes. A március 9-i héttől kezdődően a JB új elnöke lesz illetékes.


7) Az MLSZ CSMI JB leköszönő elnöksége nevében szeretném megköszönni minden játékvezető, ellenőr színvonalas munkáját. Nógrádi Tibor MLSZ CSMI igazgató úrnak köszönöm kimagasló támogatását (jelentős számú ellenőrzések, szervezőmunka, stb.), melyek nélkülözhetetlenek voltak a sikerek eléréseihez. Az elnökségi tagoknak és az elnökséget segítő önkénteseknek, az MLSZ JB képviselőinek is köszönöm kiemelkedő segítségüket.

 

A bajnokság hátralevő időszakára mindenkinek jó működést és jó egészséget kívánok.

Tisztelettel:
Prof. Dr. Hegyi Péter
MLSZ CSMI leköszönő JB elnök

 

Hozzászólások