Dubraviczky AttilaÚj alapokon a játékvezető képzés

MLSz székház - forrás: Forrás: - MLSz székház.

Az UEFA Konvenció egyik kiemelt projektjében - talent-mentor programban - négy évvel ezelőtt vállaltuk a játékvezetők képzésének, felkészítésének és előre menetelének átszervezését. Az elindított és megvalósított változások jelentős eredményeket hoztak.

- Nagy sikere volt az évi 6 alkalommal megrendezett Talent napok-nak, melyek jól segítették a megyékben folyó képzést is.
- Valamennyi látókörünkbe került fiatal, megyék által javasolt játékvezető bekerült egy országos nyilvántartásba, ahol eredményei folyamatosan vezetve vannak
- A talent-mentor rendszer biztosította a tehetségekkel való folyamatos kapcsolattartást, fejlődésük segítését
- A programba bekerültek 55%-a lépett előre magasabb osztályba, vannak, akik ma már a FIFA keret tagjai
- A program eredményességét mutatja, hogy az országos keretben soha nem tapasztalt fluktuáció mehetett végbe.
- Ennek a következtében is a megyék kb. 50%-a az előírt követelmények alapján nem tudna utánpótlás játékvezetőt jelölni a következő időszakra (a legtehetségesebbek gyorsan felkerültek)
- A FIFA és UEFA óriási erőket és pénzt mozgósít a képzés modernizálására, az időben felfedezett, tehetséges játékvezetők nemzetközi követelmények szerinti, központi képzésére.


Ezen alapokra támaszkodva az MLSZ Játékvezető Bizottság a játékvezető képzés további fejlesztésére, átalakítására munkacsoportot hozott létre, melynek tagjai:
Vezető: Székely Ferenc.
Helyettese: Hartmann Lajos
Tagjai: Ring János, Dubraviczky Attila
A munkacsoport által eddig kidolgozott anyag az alábbiakban található meg.

Az intézmény neve: Magyar Labdarúgó Játékvezető Képző Központ (Akadémia)
Létrehozásának célja:
A játékvezetők képzésének minőségi fejlesztése
Összhang a nemzetközi és hazai intézményrendszerrel
A képzés centralizálásával az oktatás és követelményrendszer egységesítése
A megyékben folyó játékvezető képzés szakmai támogatása


Képzési szintek:
1. Haladó, vagy felsőfok: (NB II-es jv.-k, országos asszisztensek, és a kiválasztott NB III. jv-k., assz-ek)
2. Középfok fiatal NB III-as , megyei I-II-es jv-k., assz-ek)
3. Alapfok (az új vizsgázók)

Az 1-2. kategória képzése közvetlenül a Magyar Labdarúgó Játékvezető Képző Központban, az alapfokú képzés továbbra is a megyékben történik.
A további tájékoztató csak az 1-2. képzési szintre vonatkozik.

A talent-mentor rendszer továbbra is megmarad (nemzeti-, 2. kategória-, alap), csak igazodik az új képzési rendszerhez.
A képzés végén a hallgatók a diplomát kapnak.
A haladó szint elvégzése követelmény a FIFA (később meghatározott időponttól), valamint országos játékvezetői és asszisztensi keretbe kerüléshez.

Jelentkezés rendje: Pályázat útján, a később kiadott követelmények szerint
Képzési idő: 2 év (az első év utáni értékelés eredményétől függően vehet részt a további képzésen)
Várhatóan évi 5-6 alkalommal 4-4 nap (csütörtök-vasárnap)

Térítési díjak: A szállás, ellátás, képzés költségeit központi támogatásokból fedezzük. A beiskolázásig a költségeket (utazás, orvos stb.) mindenki saját maga fedezi Az év közben indokolatlanul abbahagyók kötelesek a térítési díjat, költséget utólag befizetni (részletek külön szerződésben rögzítve)

Várható főbb követelmények:
Mindkét kategóriára külön-külön lesz meghatározva
A életkor:
a haladó max.: 28 év,
középfok:18 - 26 év
Fizikai követelmény:
haladó: nemzeti szint,
középfok: nemzeti szinttől gyengébb, később meghatározva
Angol nyelvtudás:
Haladó: már legalább alapfok, tanulása folyamatos
Középfok: előnyt jelenthet, de még nem feltétel
Folyamatos működés
Haladó: 5 év
Középfok: 3 év
Vállalja a folyamatos működést saját megyéjében, bajnokságában, osztályában
Eddigi mérkőzései, osztályzatainak értékelése
Az összevonások közötti folyamatos működés
A megyei szövetség véleménye, támogatása (kivéve az országos kerettagok)
Tüzetes orvosi vizsgálat, alkalmasság, leletekkel bizonyítva
Megfelelő megjelenés (túlsúly nem megengedett)
Munkahely nem akadály, biztosítja a megjelenést, támogatja
Megfelelő iskolai végzettség: főiskola (folyamatban)
Rendezett családi viszony
Vállalja, hogy folyamatosan részt vesz a munkábanÜtemterv az intézmény megalakítására és működtetésére:
2010. július 20-ig Egyeztetés az MLSZ vezetőivel, munkatársaival a munka beindításának jogi és szakmai feltételeiről
2010. július 20 - Munkacsoport kialakítása az intézmény előkészítésére
2010. július 30 - A megyei szövetségek tájékoztatása a kialakítandó rendszerről
2010. augusztus 08. - Az intézmény struktúrájának kidolgozása (oktatási szintek)
2010. augusztus 15. - Az intézmény előzetes költségvetésének elkészítése
2010. augusztus15. Az oktatási szintekre jelentkezés formáinak, követelményeinek véglegesítése
2010. augusztus 17. A pályázat kiadása, jelentkezések figyelemmel kísérése
2010. augusztus 30. Pályázatok beérkezésének zárása
2010. szeptember 10 Beérkezett jelentkezések feldolgozása, felmérésen résztvevők kiválasztása
2010. szeptember 15. Az intézmény működési költségvetésének elkészítése
2010. szeptember15-ig Az elfogadott jelentkezők összevonása, felmérése
2010. szeptember 20. A jelentkezők gyakorlati munkájának értékelése (mérkőzés ellenőrzések)
2010. szeptember 30. Az oktatási tematika elkészítése
2010. október 15. A résztvevők névsorának lezárása, kategóriába sorolása
2010. október 30-ig - Az intézmény megnyitása, képzés beindítása


 

Hozzászólások