Sáfár Sándor előrelépett

Játékvezetőkről

2020-09-30 17:21:48

Futás teszt (2017.06.13) - forrás: mlsz.hu
Forrás: mlsz.hu - Futás teszt (2017.06.13)

Az országos kerettagok fizikai felkészültségével évek óta Sáfár Sándor foglalkozik. Most fontos kormányzati feladatot kapott.

Az emberi erőforrások minisztere 16/2020. (IX. 24.) EMMI utasítása miniszteri biztos kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. § A  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 221.  § (2)  bekezdésének felhatalmazása alapján 2020. szeptember 15. napjától 2021. szeptember 14. napjáig terjedő időtartamra dr.  Sáfár  Sándort a  sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendeletben meghatározott, államilag elismert  sportakadémiák (a továbbiakban: sportakadémiák) működésével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. § A miniszteri biztos az 1. §-ban meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva ellátja az alábbi tevékenységeket:

a) előkészíti és működteti a sportakadémiák törvényben rögzített komplex ellenőrzési rendszerét,

b) iránymutatást ad a sportakadémiáknak a napi szintű működésüket segítve,

c) összehangolja a sportakadémiák differenciált szegmenseiben dolgozó szakterületeket az utánpótlás-nevelés hatékonysága érdekében,

d) kapcsolatot tart a sportakadémiák működtetését ellátó állami szereplők között,

e) felügyeli a sportakadémiák nevelési, fejlesztési programjainak operatív terveit,

f) az  a)–e)  pont szerinti feladatkörökkel összefüggésben ellátja az  emberi erőforrások minisztere által meghatározott eseti, egyedi feladatokat.

3. § A miniszteri biztos egyebekben ellátja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás miniszteri biztosra vonatkozó feladatait. 

4. § A miniszteri biztost a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (9) bekezdése szerint havi bruttó 1 100 000 Ft összegű díjazás és az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet szerinti juttatások illetik meg.

5. § A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Kit. 22. § (3) bekezdése szerinti titkárság segíti.

6. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

 

Sok sikert!


Czett Szabolcs
 

Hozzászólások: