Továbbképzés a játékvezető-instruktoroknak

Oktatás

2006-11-11 03:19:00
Ring János |

MLSZ székház (1) - forrás: mlsz.hu
Forrás: mlsz.hu - MLSZ székház (1)

Az elmúlt hét közepén - november 7. és 9. között - Nyonba, az UEFA székházába hí­vták össze az európai szövetség tagállamaiból a játékvezetők oktatásáért felelős vezetőket. A Magyar Labdarúgó Szövetséget Ring János képviselte.


Az előadásokon a legtöbbször az "egységesség" és a "következetesség" szavak hangzottak el. E két szó minden témakörben felmerült, amikor a labdarúgás játékszabályainak értelmezéséhez adtak irányelveket a szakemberek. Az előadásokat neves korábbi játékvezetők tartották, akik jelenleg az UEFA Játékvezetői Bizottságának tagjai, vagy a játékvezetők oktatásával foglalkozó "panel" munkájában vesznek részt.

Több érdekes témakörben láthattak prezentációkat a meghí­vottak. Sok szó esett a játékvezetők és asszisztensek együttműködéséről, s azon belül a segí­tők felelősségvállalásáról. Számos videóbejátszás foglalkozott az egyre jobban elterjedő durva játékmód (kéz, kar és könyök meg nem engedhető használata) visszaszorí­tásával. Az előadók mutattak segí­tő kritériumokat a kezezés szándékosságának megállapí­tásához is.

Három előadás is foglalkozott a Convention-nal. Ez a résztvevők számára azért is nagyon érdekes volt, mert megtudhatták, hogy a magyar szövetségen kí­vül melyik az a tíz ország, amely most, az első körben célozza meg az UEFA iránymutatásbeli és anyagi támogatását. Bemutatásra került egy részletes menetrend: az első csoport tagjai hogyan juthatnak el a 2007. júniusára tervezett aláí­rásig. A Convention oktatási részéről tartott előadás legfőbb tanulsága az volt, hogy Magyarországnak a központilag irányí­tott, az egész országra egységesen érvényes oktatási tematikákban kell fejlődnie. Az egyik előadáson szó volt a játékvezetők értékelésének kritériumairól is.

A tanfolyam végeztével, a magyar résztvevő, Ring János elmondta: sok információ birtokába jutott és azon lesz, hogy a kurzuson hallott anyagból és a tapasztalatokból a lehető legtöbbet sikerüljön megvalósí­tani és továbbadni.


 

Hozzászólások: